Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

Statut Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego plik pdf 830KB
Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego plik pdf 595KB
Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły plik pdf 628KB
Harmonogram działań profilaktycznych plik pdf 435KB

Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 21/22

 plik pdf 678KB

Harmonogram wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 21/22

plik pdf 541KB
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego plik pdf 570KB
Regulamin pracowni informatycznych plik pdf 57KB
Zestaw podręczników dla uczniów po gimnazjum 2021/2022 plik pdf 372KB
Zestaw podręczników dla uczniów po szkole podstawowej 2021/2022 plik pdf 600KB
Zestaw programów po gimnazjum 2021/2022 plik pdf 389KB
Zestaw programów po szkole podstawowej 2021/2022 plik pdf 499KB
Regulamin Rady Rodziców plik pdf 338KB
Regulamin usługi Office 365 świadczonej drogą elektroniczną przez Zespół Szkól im. Piotra Wysockiego w Warszawie plik pdf 719KB

Regulamin organizacji pracy i zajęć w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem sars-cov-2

plik pdf 936KB 

Wymagania eukacyjne

 j. angielski Pobierz plik pdf 
 biologia Pobierz plik pdf
 chemia Pobierz plik pdf
 edukacja dla bezpieczeństwa Pobierz plik pdf
geografia Pobierz plik pdf
fizyka Pobierz plik pdf
matematyka Pobierz plik pdf
matematyka kl 2 Pobierz plik pdf
matematyka kl 3 Pobierz plik pdf
matematyka kl 4 Pobierz plik pdf
matematyka kl 1 po podst. Pobierz plik pdf
matematyka kl 2 po podst. - podstawa Pobierz plik pdf
matematyka kl 2 po podst. - rozszerzenie Pobierz plik pdf
geografia dla zawodowców Pobierz plik pdf
historia i społeczeństwo Pobierz plik pdf
historia Pobierz plik pdf
informatyka dla uczniów po gimnazjum Pobierz plik pdf
informatyka dla uczniów po szkole podstawowej Pobierz plik pdf
j. polski Pobierz plik pdf
plastyka Pobierz plik pdf
II język obcy Pobierz plik pdf
wychowanie fizyczne Pobierz plik pdf
Technik Organizacji Turystyki Pobierz plik pdf
Technik Hotelarstwa Pobierz plik pdf
Przedmioty zawodowe ekonomiczne Pobierz plik pdf
Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych Pobierz plik pdf
Techik Eksploatacji Portów i Terminali Pobierz plik pdf
przedmioty zawodowe graficzne Pobierz plik pdf
przedmioty zawodowe reklama Pobierz plik pdf

Procedury wewnętrzne Zespołu Szkól im. Piotra Wysockiego

Procedury funkcjonowania ZSPW w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego od 1 września 2020 Pobierz plik pdf
Procedura uzyskiwania zwolnień z WF-u pobierz Procedura uzyskiwania zwolnień z WF-u

Zwolnienie z nauki wychowania fizycznego

Wniosek
Zwolnienie z nauki z drugiego języka obcego Wniosek
Zwolnienie z nauki informatyki Wniosek
Procedura organizacji nauczania indywidualnego Wniosek
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji Wniosek