Slide background

Technik eksploatacji portów i terminali

Slide backgroundtło

Technik eksploatacji portów i terminali

Przedmioty kierunkowe:

Podróżni w portach i terminalach

Podstawy organizacji portów i terminali

Transport w portach i terminalach

Procesy magazynowe w portach i terminalach

ikona kierunku Technik eksploatacji portów i terminali
Slide background

Technik eksploatacji portów i terminali

Możesz:

uzyskać tytuł technika eksploatacji portów i terminali

podjąć studia na kierunkach:

lotnictwo, logistyka i spedycja lub transport

podjąć pracę w terminalach lotniczych,
samochodowych i kolejowych,

działach przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych,
agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
portach morskich i rzecznych.

ikona kierunku technik eksploatcacji portów i terminali
Slide background

Technik eksploatacji portów i terminali

Oferujemy:

naukę u profesjonalnych instruktorów i nauczycieli zawodu

praktyki zawodowe w kraju i za granicą

dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,

ikona kierunku technik eksploatcacji portów i terminali

Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/