Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

Wydarzenia

Termin

Spotkanie Dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów 

10 września 2021r.

Rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami

10 września 2021r.

1 grudnia 2021r.- przewidywane oceny na I semestr

30 marzec 2022r. – przewidywane oceny dla klas IV i dzień otwarty dla młodszych klas

18 maja 2022r.- przewidywane oceny w klasyfikacji rocznej