Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

Siedzibą Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego jest budynek znajdujący się przy ul. Odrowąża 75. Potwierdzone źródła wskazują, że między 8 a 20 listopada 1878 roku były skarb rosyjski nabył od Szpitala św. Ducha w Warszawie za 6723 ruble i 60 kopiejek dwie działki o łącznej powierzchni 675, 983 ½ łokci kwadratowych, na których stoi dzisiaj budynek naszej szkoły wybudowany około 1926 roku za pieniądze ze składek warszawskich dozorców i pomocy domowych. Całkowity koszt budowy wyniósł około 1 600 000 złotych.

W 1928 roku Zarząd Miejski wydzierżawił go od Związku Dozorców. Mieściło się w nim wówczas kino potocznie zwane „Dziadówą”, gdzie – podobno – można było kupić najtańsze bilety w Warszawie, a filmy oglądano na stojąco. Od 1931 roku umieszczono w budynku szkołę podstawową oraz Miejskie Gimnazjum Męskie im. płk Lisa-Kuli. Na terenie szkolnym znajdowały się: ogród, boisko z bieżnią i urządzeniami sportowymi, szlak spacerowy z altaną, pagórek i jeziorko.

Na początku II wojny światowej, decyzją niemieckiego okupanta z dnia 24 stycznia 1940 roku, szkoła została zlikwidowana. Okupant skonfiskował budynek na potrzeby niemieckiego biura kolejowego na okręg Pragi-Północ, które funkcjonowało do 1 sierpnia 1944 roku. Po wybuchu powstania warszawskiego w budynku znajdował się punkt zbiórek żołnierzy Armii Krajowej (AK).

W 1944 roku budynek w wyniku bombardowania uległ zniszczeniu, ponieważ znajdował się w zasięgu ostrzału kierowanego przez Niemców w stronę linii kolejowej. Po zakończeniu działań wojennych, wysiłkiem społeczności szkolnej, wysprzątano sale lekcyjne i wiosną 1945 roku rozpoczęły tu zajęcia: Miejskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. płk Lisa-Kuli (w latach 1949–1990 XIII Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Waryńskiego) oraz Szkoła Mechaniczna im. Karola Świerczewskiego.

Jesienią 1953 roku budynek wyremontowano. Szkoła Mechaniczna przeniosła się do własnego budynku przy ul. Otwockiej. W lecie 1965 roku XIII Liceum Ogólnokształcące otrzymało nową siedzibę przy ul. Oszmiańskiej.

W roku szkolnym 1963/64 rozpoczęła działalność nasza szkoła pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ) dla Pracujących Nr 1. Początkowo mieściła się w budynku szkoły podstawowej przy ul. Ratuszowej 13. 15 lipca 1965 roku została przeniesiona do obecnego budynku przy ul. Odrowąża 75.