• List Prezydenta Warszawy do rodziców +

  Read More
 • Praca zdalna od 19.10.2020 +

  Zgodnie z informacją Premiera Rady Ministrów z dnia 15 października 2020 r. od dnia 19 października 2020 r. przechodzimy na nauczanie zdalne, które będzie się odbywało wg następujących zasad: 1. Lekcje będą odbywały się zgodnie z aktualnym planem, zaczynając się o godzinie rozpoczęcia lekcji i będą trwały 30 minut, np. 7:10, 8:00, 8:50 itd. 2. Lekcje będą prowadzone na platformie MS Teams w czasie rzeczywistym i wtedy będzie sprawdzana lista obecności (w dzienniku obecność odnotowana będzie w formie ZN = zdalne nauczanie). 3. Uczniowie obowiązani są do posiadania kamer i mikrofonów, aby na polecenie nauczyciela mogli uwierzytelnić swój udział w lekcji Read More
 • List Prezydenta Warszawy +

  List Prezydenta Warszawy Read More
 • Apele policji +

  Apel KWP Apel koronawirus Read More
 • Informacje na temat koronawirusa +

  • Informacje Koronawirus_1
  • Informacje Koronawirus_2
  • Informacje Koronawirus_3
  Read More
 • Dane kontaktowe szkoły +

  Read More
 • Bezpieczeństwo danych osobowych podczas nauki zdalnej +

  Bezpieczeństwo danych osobowych podczas nauki zdalnej Read More
 • Lista nauczycieli i ich adresów pocztowych w usłudze Office 365 +

  Nazwa użytkownika Nazwa wyświetlana imię nazwisko stanowisko angielskiac365.wysocki.edu.pl Agata Czeremuszkin Agata Czeremuszkin nauczyciel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ewa Adamek Ewa Adamek nauczyciel angielskidw365.wysocki.edu.pl Danuta Wojtasik Danuta Wojtasik nauczyciel angielskikł@365.wysocki.edu.pl Karol Łodygowski  Karol Łodygowski  nauczyciel angielskilk365.wysocki.edu.pl Łodygowski Karol Karol Łodygowski  nauczyciel angielskima365.wysocki.edu.pl Anna Małachowska Anna Małachowska nauczyciel angielskior365.wysocki.edu.pl Oksana Royla Oksana Royla nauczyciel bibliotekaec365.wysocki.edu.pl Ewa Cabaj Ewa Cabaj nauczyciel ekonomialb365.wysocki.edu.pl Brygida Łoskot Brygida Łoskot nauczyciel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Magdalena Kamińska  Magdalena Kamińska  nauczyciel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wioleta Fabisiak  Wioleta Fabisiak  nauczyciel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tetiana Stets Tetiana Stets nauczyciel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Anna Kozdrowicz  Anna Kozdrowicz  nauczyciel grafikagp365.wysocki.edu.pl Barbara Gołota  Barbara Gołota  nauczyciel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Małgorzata Kobierska  Małgorzata Kobierska  nauczyciel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Joanna Kapusta  Read More
 • List Prezydenta Warszawy +

  List Prezydenta Warszawy Read More
 • Informacje na temat pracy szkoły w trakcie nauki zdalnej +

  Szanowni Państwo Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie, Nauczyciele ! Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką nauki na odległość, tzw. zdalne nauczanie. Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.    Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie i nauczyciele będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez dziennik elektroniczny, e-mail, telefon, platformy edukacyjne, e-podręczniki oraz podręczniki i ćwiczenia przedmiotowe. Nauczyciele, którzy korzystają Read More
 • Polecane portale i strony internetowe dla uczniów i nauczycieli +

  Portale ogólne: Khan Academy https://liblink.pl/GZoeu9h0Sh zawiera materiały edukacyjne, ćwiczenia dla uczniów z różnych etapów edukacyjnych obejmujące matematykę, przedmioty przyrodnicze, historię. Filmoteka szkolna https://liblink.pl/YcOIOqa7aT adresowana głównie do uczniów klas VII i VIII oraz szkól ponadpodstawowych, zawiera artykuły filmoznawcze, ćwiczenia filmowe, poradnik dla maturzystów. Legalna Kultura https://liblink.pl/IrhF4UNfA7 - baza stron internetowych dla uczniów zawierających sprawdzone ćwiczenia, materiały edukacyjne z przedmiotów: język polski, historia sztuki historia i społeczeństwo, matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, informatyka, języki obce oraz portale ogólne. Edukacja Medialna https://liblink.pl/KkJD2CkO2G Serwis edukacyjny o wychowaniu do mediów i przez media - w rodzinie, w szkole i w społeczeństwie. Serwis internetowy Fundacji Nowoczesna Polska - kompletny program do Read More
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie epidemii w Polsce +

   Szkoła przyjęła następujący sposób pomocy psychologiczno-pedagogicznej: stały kontakt mailowy i przez dziennik elektroniczny librus pomiędzy wychowawcami, rodzicami i uczniami którzy wymagają wsparcia. mail pedagoga szkolnego do dyspozycji uczniów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w trudnych przypadkach osobisty telefoniczny kontakt ze specjalistą-pedagog szkolny umieszczanie w zakładce ogłoszenia na dzienniku librus informacji wspierających ale także krótkich komunikatów które mogą przynieść pozytywne efekty umieszczanie linków informacyjnych do stron które mogą pomóc uczniom w sytuacji kryzysu. Informacje umieszczone na Librusie: Wsparcie psychologiczne w trakcie pandemii koronawirusa. Co robić w domu w czasie kwarantanny. Jak ustrzec się przed koronanwirusem w miejscu zamieszkania. Jak radzić sobie ze stresem. Konkurs na Read More
 • Podstawa prawna zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach +

  • Podstawa prawna zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach_1
  • Podstawa prawna zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach_2
  • Podstawa prawna zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach_3
  Read More
 • Informacja od Burmistrza na temat zawieszenia zajęć w szkołach +

  • Informacja na temat zawieszenia zajęć w szkołach_1
  • Informacja na temat zawieszenia zajęć w szkołach_2
  Read More
 • Orędzie Prezydenta Warszawy +

  Read More
 • Pismo do Dyrektorów szkół +

  link do portali edukacyjnych Read More
 • Pismo Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów szkół +

  Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowaliśmy poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.  W poradniku zamieściliśmy wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać. W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką Read More
 • Pismo Kuratorium Oświaty w Warszawie +

  Szanowni Państwo, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, GovTech Polska oraz instytucjami publicznymi przygotowało poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.  W poradniku zamieszczone zostały wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będą na bieżąco uzupełniane. W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o Read More
 • Regulamin usługi Office 365 świadczonej drogą elektroniczną przez Zespół Szkól im. Piotra Wysockiego w Warszawie +

  Zobacz regulamin usługi Office 365 świadczonej drogą elektroniczną przez Zespół Szkól im. Piotra Wysockiego w Warszawie Read More
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o epidemii +

  Read More
 • Jak przetrwać w domu dla dorosłych i młodzieży +

  Jak przetrwać w domu dla dorosłych i młodzieży Read More
 • Pismo do rodziców od Burmistrza +

  Pismo do rodziców Read More
 • Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19 +

  Komunikat Read More
 • Zasady pracy zdalnej +

  Jako główny kanał informacji wykorzystujemy dziennik elektroniczny Librus.  Dzięki temu wszyscy mają równe szanse i dostęp do informacji. W szczególnych sytuacjach nauczyciele i uczniowie wspierają się komunikatorami z mediów społecznościowych. Szkolny regulamin pracy zdalnej zakłada realizację podstawy programowej zgodnie  z dotychczasowym planem. Nauczyciele dbając o możliwości psychofizyczne uczniów kontaktują się z nimi jeden raz w tygodniu i zadają pracę na wszystkie lekcje z danego tygodnia. Odpowiadamy na zapytania uczniów, wyjaśniamy i wspieramy. Oceniamy wykonywane zadania, aktywność i jesteśmy elastyczni mając na uwadze sytuację domową ucznia i jego dostęp do komputera i internetu.  Wychowawcy są w stałym kontakcie z uczniami i rodzicami.  Nauczyciele Read More
 • 1
Tu jesteśmy