Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

8.02.2018 r. drugi dzień to spotkanie uczniów klas trzecich i czwartych mające na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie problemów płodności, możliwości zapobiegania i leczenia niepłodności . Osobami prowadzącymi wykłady są lekarze oraz wykwalifikowani edukatorzy, którzy dziś nas zaszczycili  i „nauczyli”. Gośćmi naszymi byli specjaliści z Kliniki Bocian.

Również klasy pierwsze uczestniczyły  w warsztatach  prowadzonych przez osoby w ramach Programu Profilaktycznego Epsilon:

Celem warsztatów dla klas pierwszych było:

 • Kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku w klasie.
 • Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczniami
 • Budowania poczucia przynależności do pozytywnej grupy rówieśniczej
 • Zapobieganie przemocy rówieśniczej w klasach
 • Zapobieganie izolacji i odrzuceniu w klasie.

 • dzień drugi_1
 • dzień drugi_2
 • dzień drugi_3
 • dzień drugi_4
 • dzień drugi_5
 • dzień drugi_6
 • dzień drugi_7
 • dzień drugi_8
 • dzień drugi_9
 • dzień drugi_10
 • dzień drugi_11
 • dzień drugi_12