Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

Co się dzieje w naszej szkole.

14 października 2021 odbyły sie uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone ze ślubowaniem klas piewszych. Ze względu na obostrzenia pandemiczne Ślubowanie zostało przeprowadzone w dwóch turach.

Podczas uroczystości przedstwiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i zostani pasowani na uczniów. Pani Dyrektor nagrodziła również wyróżniających się nauczycieli i pracowników obsługi. Uroczystość zakończyła część artystyczna- piosenka oraz scenki parodiujące nauczycieli.

Paweł Taut

Plakat w formie kartki z kalendarza  z napisem 14 października 2021 Dzień Edukcji Narodowej
Plakat na Dzień Edukacji Narodowej
Dwoje uczniów prowadzących uroczystość
Prowadzący uroczystość
Przedstwiciele klas pierwszych ślubują
Ślubowanie
Pani Dyroktor pasuje pierwszoklasitów
Pasowanie
Przedstwiciele klas pierwszych ślubują
Ślubowanie
Pani Dyroktor pasuje pierwszoklasitów
Pasowanie
Pani Dyrektor przemawia
Pani Dyrektor przemawia
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przemawia
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Dyrekcja wręcza nauczycielce pamiątkowy dyplom
Dyrekcja nagradza nauczycielkę
Dyrekcja wręcza nauczycielowi pamiątkowy dyplom
Dyrekcja nagradza nauczyciela
Uczniowie wręczają kwiaty Paniom Dyrektorkom
Kwiaty dla Dyrekcji
uczniowie stoją trzymając literki, które tworza napis nauczyciel
Część artystyczna
Uczeń śpiewa piosenkę
Część artystyczna
uczniowie parodiują nauczycieli
Część artystyczna
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14