Slide background

Film promujący kierunek Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Slide background

Film promujący kierunek Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Slide background

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Przedmioty kierunkowe

Podstawy poligrafii

Podstawy projektowanie graficznego

Maszyny i urządzenia cyfrowe

Projektowanie graficzne

projektowanie publikacji

Ikona kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Drukowanie cyfrowe

Modelowanie i drukowanie 3d

Slide background
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Pożądane cechy charakteru i predyspozycje:

zdolności manualne i zmysł plastyczny

samokontrola i cierpliwość

dokładność i terminowość

umiejętność pracy w grupie

kreatywność i staranność
Ikona kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

zainteresowanie techniką komputerową

umiejętność pracy pod presją czasu

Slide background
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Możesz:

podjąć studia na kierunkach:
związanych z grafiką, poligrafią lub reklamą

pracować w: firmach świadczących usługi marketingowe

wydawnictwach

otworzyć własną działalność gospodarczą z zakresu
grafiki komputerowej lub poligrafii

agencjach reklamowych

Ikona kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Slide background
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Oferujemy:

zagraniczne praktyki w ramach programu Leonardo da Vinci

praktyki zawodowe w w firmach graficznych
i poligraficznych

dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,

system stypendiów naukowych i socjalnych

Ikona kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Slide background

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej