25  listopada  2020  roku,  uczniowie  klasy  4f,  uczestniczyli  w  wirtualnym  spotkaniu z  p. Piotrem  Wolskim, pracownikiem  Działu Wizyt  i Seminariów  Parlamentu  Europejskiego w Brukseli, który opowiedział  o tym, "Jak działa Parlament Europejski i co my z tego mamy". W    takcie    wirtualnego    pobytu    w    Brukseli,    uczniowie    poznali    mechanizmy podejmowania decyzji i uchwalania prawa  w PE oraz konkretne przykłady wpływu tego prawana nasze życie. Był też czas na quizy i pytania.

Dziękuję za aktywny udział w debacie.

Małgorzata Kozłowska,Koordynator Programu Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego

Wirtualna Lekcja w Parlamencie Europejskim w BrukseliWirtualna Lekcja w Parlamencie Europejskim w Brukseli2

Tu jesteśmy