Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

Co się dzieje w naszej szkole.

aktualności

Twin School Project Poland - Turkey - Centrum Dialogu Łódź

W ramach projektu Twin School Project Poland - Turkey uczniów z naszej szkoły i uczniowie z Turcji odwiedzili dziś Centrum Dialogu w Łodzi .

Młodzież dowiedziała się o historii Łodzi wielokulturowej i historii getta.

 • Centrum Łódź

Spotkanie absolwentów roku szkolnego 2016/2017

 • Spotkanie absolwentów roku szkolnego 2016/2017_3
 • Spotkanie absolwentów roku szkolnego 2016/2017_4
 • Spotkanie absolwentów roku szkolnego 2016/2017_5
 • Spotkanie absolwentów roku szkolnego 2016/2017_6
 • Spotkanie absolwentów roku szkolnego 2016/2017_1
 • Spotkanie absolwentów roku szkolnego 2016/2017_2

Nowy System Oceniania

 

Ważna sprawa

"Informacja dotycząca sposobu i trybu usprawiedliwiania nieobecności ucznia"


Przypominam, że jeśli dziecko nie było w szkole usprawiedliwiamy jego nieobecność. Jest to bardzo ważne, choćby z tego względu, że zgodnie ze Statutem Szkoły uczeń mający powyżej 50 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej może mieć co najwyżej ocenę poprawną z zachowania.
Usprawiedliwiamy bądź przez dziennik elektroniczny Librus, bądź tradycyjnie w dzienniczku ucznia.
Warszawa, dnia 13 września 2017 r.

 • System oceniania

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami 13 września 2017 r.
17.00 Rodzice uczniów klas 1 – sala gimnastyczna
17.30 Rodzice uczniów klas pozostałych (2-4)
18.30 Rodzice uczniów klas 4 sala gimnastyczna

 • zebranie_1

Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty.

 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018_1
 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018_2
 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018_3
 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018_4
 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018_5
 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018_7

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zaczynamy!!!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września

Zapraszamy na:

9:30 - klasy 2 i 3

10:30 - klasy 1 i 4

 • Rozpoczęcie roku szkolnego_1